നാളെ ഐഎഫ്എഫ്കെ സിനിമകൾ

 
iffk

കൈരളി

  9.00 AM      നീലമുടി
 11.30 AM     ആപ്പിൾ ചെടികൾ 
   3.00 PM     ആംബുഷ് 
   6.00 PM      വിസ്‌പേർസ്‌ ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് വാട്ടർ
   8.30 PM       ഡിഗ്രേഡ് 
  
 ശ്രീ 

   9.15 AM         പദാദിക്
  12.00 PM   നെക്സ്റ്റ് സോഹീ
   3.15 PM         ദി പണിഷ്മെന്റ് 
   6.15 PM          എഫയർ
   8.30 PM         എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ എവരിതിങ്
   
നിള

 9.30 AM              അൽമാമുല
11.30 AM             പാത് സ് ഓഫ് ഗ്ലോറി 
 5.30 PM               ദി ബേർഡെൻഡ്
 8.30 PM               ദി അനോയ്ഡ്

കലാഭവൻ 

 9.00 AM       അദൃശ്യ ജാലകങ്ങൾ 
 11.45 AM      ജോസഫ്സ് സൺ
  3.15 PM       ഷേഹെറാസാദേ
  6.15 PM       ബഹദൂർ ദി ബ്രേവ്
  8.45 PM        ഗ്രേസ് 

ടാഗോർ 

   9.00 AM     ഇൻഷാഅള്ളാ എ ബോയ് 
 11.30 AM      ദി പേർഷ്യൻ വേർഷൻ 
  2.15 PM       ടോട്ടം 
   6.00 PM      ഡെസേർട്സ് 
  9.00 PM      ഇൻസൈഡ് ദി യെല്ലോ കൊക്കൂൺ ഷെൽ 

നിശാഗന്ധി

  6.00 PM           ഗോണ്ടോല
  8.30 PM           ഒമെൻ
 12.00 PM          ടൈഗർ സ്‌ട്രൈപ്‌സ് 

ഏരീസ്പ്ലെക്സ് 1 
 
  9.30 AM        ലെസ് ഇൻഡിസൈറബിൾസ്
 12.00 PM         ദി ഗേൾ ഫ്രം ഉറു​ഗ്വേ
 3.30 PM         ദി ലാൻഡ് വേർ വിൻഡ് സ്റ്റുഡ് സ്റ്റിൽ 
 6.15 PM           ഒപ്പോണന്റ്
 9.00 PM           വെൻ ദി സീഡ്ലിങ്‌സ് ഗ്രോ

ഏരീസ്പ്ലെക്സ് 4 

 9.45 AM          എ ബ്രൈറ്റർ ടുമാറോ
 11.45 PM          സ്ലീപ് 
 2.45 PM           ഹോം 
6.30 PM            ടൈൽസ് ഓഫ് അനദർ ഡേ
9.00 PM            സ്ലോ 

ഏരീസ്പ്ലെക്സ് 6 

 9.45 AM     ഡിസ്കോ ബോയ് 
12.15 PM    ദി ആക്സിഡന്റ് 
 3.15 PM      പാരഡെയ്സ്
 6.15 PM      റഫിഖി
 8.45 PM      20,000 സ്പീഷീസ് ഓഫ് ബീസ് 

ന്യൂ സ്ക്രീൻ 1 

 9.15 AM     ഫാമിലി ആൽബം 
11.15 AM    ഹാങ്ങിങ് ഗാർഡൻസ് 
2.45 PM     മോൺസ്റ്റർ 
5.30 PM     അനാട്ടമി ഓഫ് എ ഫാൾ 
8.45 PM      ബ്ലാക്ക്ബേർഡ് ബ്ലാക്ക്ബേർഡ് ബ്ലാക്ക്ബെറി 

ന്യൂ സ്ക്രീൻ 2 

9.30 AM       ഏക് ദിൻ പ്രതിദിൻ 
12.00 PM   ആനന്ദ് മൊണാലിസ മരണവും കാത്ത്
3.00 PM          ദി ബ്രെയ്ഡ്
6.00 PM          ബെനേൽ  ആൻഡ്  അഡമ
8.30 PM         സ്റ്റോളെൻ

 ന്യൂ സ്ക്രീൻ 3 

9.45 AM          ഡ്രിഫ്ട് 
12.00 PM        ദി ഇല്ല്യൂമിനേഷൻ 
3.30 PM          ഫോർ ഡോട്ടേഴ്സ് 
6.15 PM           മട്രിയ
8.45 PM           ദി ടീച്ചേർസ് ലോഞ്ച് 
 
അജന്ത 

9.45 AM           ഒമർ 
12.15 PM         ടെറസ്ട്രിയൽ വേസസ്
3.15 PM           ദി ഗ്രീൻ ബോർഡർ 
6.00 PM           ഗുഡ്ബൈ ജൂലിയ 
8.30 PM           ഡെത്ത് ഓഫ് എ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്

ശ്രീ പത്മനാഭ 

9.15 AM        ഡ്രീമിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ
11.45 AM       ജങ്ക്സ് ആൻഡ് ഡോൾസ് 
2.45 PM         കെയർഫ്രീ ഡെയ്സ് 
5.45 PM         ദി ഓൾഡ് ഓക്ക് 
8.15 PM        ദി മോങ്ക് ആൻഡ് ദി ഗൺ