ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍​ക്ക് ആ​ദ്യം കോ​വി​ഡ് വാ​ക്സി​ന്‍ ന​ല്‍​കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍

ഇന്ത്യയില് ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് ആദ്യം കോവിഡ് വാക്സിന് നല്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര്. സര്ക്കാര്-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ഒരു കോടി ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കായിരിക്കും വാക്സിന് നല്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സര്വകക്ഷി യോഗത്തിനുശേഷമാണ് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
 
ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍​ക്ക് ആ​ദ്യം കോ​വി​ഡ് വാ​ക്സി​ന്‍ ന​ല്‍​കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍

ഇ​ന്ത്യ​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍​ക്ക് ആ​ദ്യം കോ​വി​ഡ് വാ​ക്സി​ന്‍ ന​ല്‍​കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍. സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഒ​രു കോ​ടി ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ര്‍​ത്ത​ക​ര്‍​ക്കാ​യി​രി​ക്കും വാ​ക്സി​ന്‍ ന​ല്‍​കു​ക​യെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ര്‍​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്.