മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ വീട്ടുതടങ്കലിൽ

തിങ്കളാഴ്ച സിങ്കു അതിര്ത്തിയില് പ്രതിഷേധിച്ച കര്ഷകരെ സന്ദര്ശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വെര്ച്വല് വീട്ടുതടങ്കലില് പാര്പ്പിച്ചു. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ തിങ്കളാഴ്ച മുതല് വീട്ടുതടങ്കലില് പാര്പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആം ആദ്മി വൃത്തങ്ങള് ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളും റദ്ദാക്കി. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം ദില്ലി മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന്റെ മൂന്ന് മേയര്മാര് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ വസതിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിന് പുറത്ത് ധര്ണയില് ഇരുന്നുവെന്ന് ആം ആദ്മി വൃത്തങ്ങള് ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ധര്ണയെ ഉദ്ധരിച്ച് പോലീസ് കെജ്രിവാളിന്റെ വസതി
 
മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ വീട്ടുതടങ്കലിൽ

തിങ്കളാഴ്ച സിങ്കു അതിര്‍ത്തിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച കര്‍ഷകരെ സന്ദര്‍ശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ വെര്‍ച്വല്‍ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചു.

അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആം ആദ്മി വൃത്തങ്ങള്‍ ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ എല്ലാ മീറ്റിംഗുകളും റദ്ദാക്കി.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ദില്ലി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ മൂന്ന് മേയര്‍മാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ വസതിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിന് പുറത്ത് ധര്‍ണയില്‍ ഇരുന്നുവെന്ന് ആം ആദ്മി വൃത്തങ്ങള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ ധര്‍ണയെ ഉദ്ധരിച്ച് പോലീസ് കെജ്രിവാളിന്റെ വസതി ബാരിക്കേഡ് ചെയ്തതായി ആം ആദ്മി നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു.പക്ഷേ കെജ്രിവാള്‍ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ അല്ലെന്ന് പോലീസ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു