കോ​വി​ഡ് ചി​കി​ത്സ​യ്ക്ക് ഡെ​ക്സാ​മെ​ത്താ​സോ​ണ്‍ മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ന്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ അ​നു​മ​തി ന​ല്‍​കി.

സ്റ്റിറോയ്ഡ് ഡ്രഗ് എന്ന രീതിയില് ഡെക്സാമെത്താസോണ് ഉപയോഗിക്കാനാണു കേന്ദ്രം ശനിയാഴ്ച അനുമതി നല്കിയത്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികളിലാകും ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണു കോവിഡ് രോഗികളുടെ ജീവന് രക്ഷിക്കാന് ഡെക്സാമെത്താസോണ് ഫലപ്രദമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവേഷകര് പരീക്ഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡെക്സാമെത്താസോണിന്റെ ഉത്പാദനം വര്ധിപ്പിക്കാന് നിര്ദേശം നല്കി.ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയും ഡെക്സാമെത്താസോണ് ഉപയോഗം അനുവദിക്കുന്നത്. കൃത്രിമശ്വാസം നല്കേണ്ട അവസ്ഥയില് ആശുപത്രികളിലെത്തുകയും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കോവിഡ് രോഗികള്ക്കാണ് വിദേശരാജ്യങ്ങളില് ഡെക്സാമെത്താസോണ് നല്കിവരുന്നത്
 

സ്റ്റി​റോ​യ്ഡ് ഡ്ര​ഗ് എ​ന്ന രീ​തി​യി​ല്‍ ഡെ​ക്സാ​മെ​ത്താ​സോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണു കേ​ന്ദ്രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​നു​മ​തി ന​ല്‍​കി​യ​ത്. ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലു​ള്ള രോ​ഗി​ക​ളി​ലാ​കും ഈ ​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ഗു​രു​ത​രാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണു കോ​വി​ഡ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്‍ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ ഡെ​ക്സാ​മെ​ത്താ​സോ​ണ്‍ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഗ​വേ​ഷ​ക​ര്‍ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന ഡെ​ക്സാ​മെ​ത്താ​സോ​ണി​ന്‍റെ ഉ​ത്പാ​ദ​നം വ​ര്‍​ധി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ നി​ര്‍​ദേ​ശം ന​ല്‍​കി.ഇ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും ഡെ​ക്സാ​മെ​ത്താ​സോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്രി​മ​ശ്വാ​സം ന​ല്‍​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ക​യും തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന കോ​വി​ഡ് രോ​ഗി​ക​ള്‍​ക്കാ​ണ് വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഡെ​ക്സാ​മെ​ത്താ​സോ​ണ്‍ ന​ല്‍​കി​വ​രു​ന്ന​ത്