സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല വീ​ണ്ടും വ​ര്‍​ധി​പ്പി​ച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ധന വില വീണ്ടും വര്ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിന് 25പൈസ കൂടി 85.47രൂപയായപ്പോള് ഡീസലിന് 27 പൈസയാണ് വര്ധിച്ചത്.79.62 രൂപയാണ് കൊച്ചിയില് ഒരു ലിറ്റര് ഡീസലിന്റെ വില
 
സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല വീ​ണ്ടും വ​ര്‍​ധി​പ്പി​ച്ചു

സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഇ​ന്ധ​ന വി​ല വീ​ണ്ടും വ​ര്‍​ധി​പ്പി​ച്ചു. പെ​ട്രോ​ളി​ന് 25പൈ​സ കൂ​ടി 85.47രൂ​പ​യാ​യ​പ്പോ​ള്‍ ഡീ​സ​ലി​ന് 27 പൈ​സ​യാ​ണ് വ​ര്‍​ധി​ച്ച​ത്.79.62 രൂ​പ​യാ​ണ് കൊ​ച്ചി​യി​ല്‍ ഒ​രു ലി​റ്റ​ര്‍ ഡീ​സ​ലി​ന്‍റെ വി​ല