പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച്‌‌ സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു

 
പാകിസ്താന്‍ നടത്തിയ ഷെല്ലാക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച്‌‌ സൈനികര്‍ക്ക് വീരമൃത്യു