മുംബൈ നേവൽ ഡോക്ക്‌യാർഡിൽ ഐഎൻഎസ് രൺവീർ കപ്പലിലെ ആന്തരിക കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മൂന്ന് നാവിക സേനാംഗങ്ങൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി

ചൊവ്വാഴ്ച, 18 ജനുവരി 2022 *സംഭവം ഓൺബോർഡ് ഇൻസ് രൺവീർ മുംബൈ നേവൽ ഡോക്ക്യാർഡിൽ
 
INS Ranvir.
 ഐഎൻഎസ് രൺവീർ 2021 നവംബർ മുതൽ ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിൽ നിന്ന് ക്രോസ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വിന്യാസത്തിലായിരുന്നു, താമസിയാതെ ബേസ് പോർട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു.
മുംബൈ നേവൽ ഡോക്ക്‌യാർഡിൽ  ഐഎൻഎസ് രൺവീർ കപ്പലിലെ ആന്തരിക കമ്പാർട്ട്‌മെന്റിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് മൂന്ന് നാവിക സേനാംഗങ്ങൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ ഉടൻ തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു. കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐഎൻഎസ് രൺവീർ 2021 നവംബർ മുതൽ ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിൽ നിന്ന് ക്രോസ് കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വിന്യാസത്തിലായിരുന്നു, താമസിയാതെ ബേസ് പോർട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അന്വേഷണ ബോർഡിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.