ആകാശവാണിയിലെ സീനിയർ അനൗൺസറുമായിരുന്ന പി.കെ. തുളസീ ഭായി അന്തരിച്ചു

 
obit

ആകാശവാണി ഡെൽഹി ദേശീയ വാർത്താ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യകാല ന്യൂസ് റീഡറും,  തിരുവനന്തപുരം ആകാശവാണിയിലെ സീനിയർ അനൗൺസറുമായിരുന്ന പി.കെ. തുളസീ ഭായി  (92) അന്തരിച്ചു.  ( തുളസി മന്ദിർ, ഡോ. പൈ ലയിൻ എസ് 212,  പൂജപ്പുര).  

1960 കളിൽ ഡൽഹിയിൽ  വാർത്താ അവതാരകയായിരുന്ന തുളസി ഭായി പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം നിലയത്തിൽ ദീർഘകാലം അനൗൺസറായി സേവനമനുഷ്ടിച്ചു.  1991 ൽ സീനിയർ അനൗൺസറായി  റിട്ടയർ ചെയ്തു. 
സംസ്കാരം നാളെ വൈകിട്ട് 4.30 ന് തിരുവനന്തപുരം ശാന്തി കവാടത്തിൽ.