കരസേനാ സൈക്കിൾ റാലിയും ട്രെക്കിങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു

 
army
ഭാരതത്തിനു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കരസേനാ സംഘടിപ്പിച്ച സൈക്കിൾ റാലിയും ട്രെക്കിങ്ങും ഇന്ന് (13 Jul 22) ന് തിരുവനന്തപുരം മിലിട്ടറി സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. തിരുവന്തപുരത്തെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശം വരെ നീളുന്ന 600 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് സൈക്കിൾ  റാലിയും ട്രെക്കിങ്ങും നടത്തുന്നത്. വിമുക്ത ഭടന്മാർ, വീര വനിതകൾ, എൻസിസി കേഡറ്റുകൾ എന്നിവരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു സമഗ്രമായ സമ്പർക്ക പരിപാടികളും അഗ്നിപഥ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ചു യുവാക്കളിൽ അവബോധമുണ്ടാക്കി അവരെ സേനകളിൽ ചേരാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളും സൈക്കിൾ റാലിയിലുടനീളം സംഘടിപ്പിക്കും.