ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു

 
obit

കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന നടൻ ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ ആരോഗ്യ നില ഗുരുതരമെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലാണ് നടൻ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.നേരത്തെ അർബുദം ബാധിച്ചിരുന്ന ഇന്നസെന്‍റ് രോഗത്തെ അതിജീവിച്ച് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ അടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തി കാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി എന്ന പുസ്തകവും അദ്ദേഹം രചിച്ചു.