കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ആകെ 45 ഒഴിവുണ്ട്. 
 
high court

ഇതില്‍ നാല് ഒഴിവിലേക്ക് ഭിന്നശേഷിവിഭാഗത്തിനുള്ള സ്പെഷ്യല്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്റും മറ്റുള്ളവയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനവുമാണ്. ശമ്പളം : 39,300-83,000 രൂപ. 

യോഗ്യത : 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ ബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ ബിരുദാനന്തരബിരുദം അല്ലെങ്കില്‍ നിയമബിരുദം (കേരളത്തിലെ സര്‍വകലാശാലകള്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്). കംപ്യൂട്ടര്‍ പരിജ്ഞാനം അഭിലഷണീയമാണ്. പ്രായം : 02.01.1988-നും 01.01.2006-നും (രണ്ട് തീയതികളുമുള്‍പ്പെടെ) ഇടയില്‍ ജനിച്ചവരാകണം (സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇളവുണ്ട്).  തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷ, ഡിസ്‌ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷ, അഭിമുഖം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.  

ഒബ്ജക്ടീവ് പരീക്ഷ 100 മാര്‍ക്കിന് ഒ.എം.ആര്‍. രീതിയിലാകും. ജനറല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്-50 മാര്‍ക്ക്, ജനറല്‍ നോളജ്-40 മാര്‍ക്ക്, അടിസ്ഥാനഗണിതവും മാനസികശേഷി പരിശോധനയും-10 മാര്‍ക്ക് എന്നിങ്ങനെയാണ് മാര്‍ക്ക് വിഭജനം. 75 മിനിറ്റാണ് സമയം. 60 മാര്‍ക്കിന്റെതാണ് ഡിസ്‌ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷ. 60 മിനിറ്റാണ് സമയം. സംഗ്രഹിച്ചെഴുതല്‍, കോംപ്രിഹെന്‍ഷന്‍, ചെറു ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കല്‍ എന്നിവയുണ്ടാകും. അഭിമുഖം 10 മാര്‍ക്കിനുള്ളതായിരിക്കും.  അപേക്ഷാഫീസ്: 500 രൂപ (എസ്.സി./എസ്.ടി./തൊഴില്‍രഹിതരായ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഫീസില്ല).

അപേക്ഷ www.hckrecruitment.keralacourts.in  എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി വണ്‍-ടൈം രജിസ്ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം ഏപ്രില്‍ മൂന്നുമുതല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: മേയ് 2. വെബ്സൈറ്റ്: www.hckrecruitment.keralacourts.in