നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ ആർ ഹരികുമാർ ഫെബ്രുവരി 26-27 തീയതികളിൽ തലസ്ഥാനത്ത്

 
pix

നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ ആർ ഹരി കുമാർ 2024 ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ 27 വരെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത്  എത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ആദ്യ ഔദ്യോഗിക യാത്രയാണ് ഇത്.

സന്ദർശന വേളയിൽ, നാവികസേനാ മേധാവി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സന്ദർശിക്കും. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുകയും നേവൽ വെറ്ററൻസ്, നേവൽ എൻസിസി കേഡറ്റുകൾ എന്നിവരുമായി  ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകരെയും അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും.
 തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസരത്തുമുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നാവിക ആയുധ സ്റ്റോറുകളുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ ഗുണനിലവാര ഉറപ്പ് പരിശോധിക്കുന്ന നേവൽ ആർമമെൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും (തിരുവനന്തപുരം) അഡ്മിറൽ ആർ ഹരി കുമാർ സന്ദർശിക്കും.
 
രാജ്യത്തിൻ്റെ നാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിലും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഈ സന്ദർശനത്തിലൂടെ എടുത്ത്കാട്ടുകയും, അതുവഴി നഗരത്തിലെ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.