എൻ.സി.സി യുടെ അഡ്വാൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് പാങ്ങോട് തുടങ്ങി

 
ncc

ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ  കൊല്ലം എൻ.സി.സി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂരിലെ 10 കേരള എൻ.സി.സി ബറ്റാലിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ തുടങ്ങി. 2024 ഫെബ്രുവരി 05 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 16 വരെയാണ് ക്യാമ്പ്.  കേരള- ലക്ഷദ്വീപ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, ആൻഡമാൻ -നിക്കോബാർ ഡയറക്ടറേറ്റ്, കർണാടക, ഗോവ ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 300 കേഡറ്റുകൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. 

ncc

കേഡറ്റുകളുടെ സാമൂഹിക വളർച്ചയും വിവിധ മേഖലകളിൽ അവശ്യ പരിശീലനവും മാർഗനിർദേശവും നൽകാനാണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  കൊല്ലം എൻ.സി.സി ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ സുരേഷ് ജി, 2024 ഫെബ്രുവരി 06-ന് നടന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കേഡറ്റുകളുമായി സംവദിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. നേതൃത്വഗുണങ്ങളുടെ വികസനം, വ്യക്തിത്വ വികസനം, പൊതുവായ അവബോധം, പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളിൽ ക്യാമ്പ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. NCC കേഡറ്റുകളിൽ നേതൃഗുണവും സമഗ്രമായ വികസനവും വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  ഇന്ത്യൻ സായുധ സേന ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കുന്ന ഭാവി തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പരിശീലന പാഠ്യപദ്ധതി സഹായിക്കും.  നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രകടമാകുന്ന സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയും ശക്തമായ സ്വഭാവവും ഉള്ളവരും ഭാവിയിൽ മാനസികമായും ശാരീരികമായും തൊഴിൽപരമായും പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്യാമ്പിൽ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹായിക്കും.  ക്യാമ്പിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും അറിവുകളും കേഡറ്റുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കും.

ncc