തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ പുതിയ ഇ- ഗേറ്റ് സംവിധാനം ഒരുങ്ങി

 6 ഇ-ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്

 
 
e
ഏറെ നേരം വരി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.

തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ പുതിയ ഇ- ഗേറ്റ് സംവിധാനം ഒരുങ്ങി.

യാത്രക്കാർക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത ശേഷം ബോർഡിങ് പാസ്സ് ഇ ഗേറ്റുകളിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് (എസ്‌എച്ച്‌എ) പ്രവേശിക്കാം. 

വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്‌ട്ര ടെർമിനലുകളുടെ പ്രീ-സെക്യൂരിറ്റി ഹോൾഡ് ഏരിയയിലാണ് ക്യു ആർ കോഡ് സ്‌കാനറോടുകൂടിയ 6 ഇ-ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോർഡിങ് പാസ്‌ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചു യാത്രക്കാരെ കടത്തിവിടുന്ന 

രീതിയായിരുന്നു.

ഇ ഗേറ്റ് വരുന്നത്തോടെ യാത്രക്കാർക്ക് പരിശോധനാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏറെ നേരം വരി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും.

എയർലൈനുകൾക്ക് ടെർമിനലിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാർ എവിടെയാണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇ ഗേറ്റുകൾ സഹായിക്കും.