കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിലെ ക്യാമ്പസിൽ വീണ്ടും ബാനർ കെട്ടി എസ്എഫ്ഐ

 
sfi
ഗവർണർ അഴിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാലയിലെ ക്യാമ്പസിൽ വീണ്ടും ബാനർ കെട്ടി എസ്എഫ്ഐ. ക്യാമ്പസിനുള്ളിലെ ​ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തങ്ങുന്ന ​ഗവർണർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് പൊലീസിനെക്കൊണ്ട് എസ്എഫ്ഐ കെട്ടിയ ​'ഗോ ബാക്ക്' ബാനറുകൾ അഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ എസ്എഫ്ഐ കൂടുതൽ ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ​​ എസ്എഫ്ഐ ഗവർണറുടെ കോലം കത്തിക്കുകയും കൂടാതെ എബിവിപിയുടെ ബാനർ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാനർ അഴിപ്പിച്ചാൽ പകരം നൂറ് ബാനറുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് എസ്എഫ്ഐ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ക്യാമ്പസിലെ ബാനറുകൾ അഴിപ്പിക്കാൻ പൊലീസിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് ​ഗവർണർക്ക് അറിയില്ലേ എന്നാണ് എസ്എഫ്ഐ ചോദിക്കുന്നത്. ക്യാമ്പസിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ കൂടുതൽ റോഡ് എഴുത്തുകളുമായും എസ്എഫ്ഐ. 'Dont spit hans and pan parag' എന്നാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ റോഡെഴുത്തുകൾ. ഗവർണർക്കെതിരെ ഇന്ന് രാത്രി കൂടുതൽ ബാനറുകൾ ഉയർത്തും.