ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ രംഗത്ത് കര്‍ഷകരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹ മന്ത്രി

 
p

രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ മേഖല  ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം   കര്‍ഷകരുടെ  അവകാശങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ  ജല്‍ ശക്തി സഹ മന്ത്രി  പ്രഹ്‌ളാദ്  സിംഗ് പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.  തിരുവനന്തപുരത്ത്  പാപ്പനംകോട്ടെ     സി എസ് ഐ ആര്‍  എന്‍ ഐ ഐ എസ് ടി സന്ദര്‍ശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.  എന്‍ ഐ ഐ എസ് ടിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി  വിലയിരുത്തി. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച അവതരണവും  അദ്ദേഹം വീക്ഷിച്ചു.

എന്‍ ഐ ഐ എസ് ടി വളപ്പില്‍ ശ്രീ പ്രഹ്‌ളാദ്  സിംഗ് പട്ടേല്‍ വൃക്ഷതൈ നട്ടു.

എന്‍ ഐ ഐ എസ് ടിയിലെ വിവിധ ലാബുകളും അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശിച്ചു. എന്‍ ഐ ഐ എസ് ടിയില്‍ വികസിപ്പിച്ച  പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉത്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രഹ്‌ളാദ്   സിംഗ് പട്ടേലിനെ വിവരിച്ചു  കൊടുത്തു .