കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

 
pix

കേരള പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ 2023-25 വർഷത്തേക്കുള്ള
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
 
പ്രസിഡൻറ്     : അജേഷ്.വി (ഇൻസ്പെക്ടർ ,വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ )
സെക്രട്ടറി     : എസ്സ് എസ്സ് ജയകുമാർ(സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ   കൺട്രോൾ റൂം )
വൈസ് പ്രസിഡൻറ്     : ദീപു എം (സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ  നാർകോടിക് സെൽ )
ജോ:സെക്രട്ടറി         : കെ. അജികുമാർ(സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ , ഡി എച്ച് ക്യു)
ട്രഷറർ     : സെയ്യദലി ജെ(അസി: സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,ട്രാഫിക് )

        നിർവാഹിക സമിതി അംഗങ്ങൾ    
•    ആർ പ്രശാന്ത് (ഇൻസ്പെക്ടർ,എസ് എസ് ബി സിറ്റി ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്)
•    വി ചന്ദ്രശേഖരൻ (സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ,റയിൽവേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ )
•    ഷിനു T S(സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,ഡി എച്ച് ക്യു )
•    എ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ(സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,എസ് എസ് ബി സിറ്റി ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്) 
•    രേഖകൃഷ്ണൻ(അസി: സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,ട്രാഫിക് )
•    ജിജുകുമാർ പി ഡി (സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,മ്യൂസിയം  )
•    അരവിന്ദ് R P(സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,എസ് എസ് ബി സെക്യൂരിറ്റി )
•    എ എൻ സജീർ(അസി: സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,ട്രാഫിക്)
•    സന്തോഷ്കുമാർ K L(അസി: സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ,കൺട്രോൾ റൂം)