'വീട്ടില്‍ വോട്ട്' ബാലറ്റുകള്‍ തുറന്ന സഞ്ചിയില്‍; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരാതി നല്‍കി

 
V D

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വീട്ടിലിരുന്നു വോട്ടു ചെയ്യുന്നവരുടെ ബാലറ്റുകള്‍ ക്യാരിബാഗുകളിലും തുറന്ന സഞ്ചികളിലും കൊണ്ടു പോകുന്നതില്‍ ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പരാതി നല്‍കി.

സത്യസന്ധവും സുതാര്യവുമായി നടക്കേണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അട്ടിമറിക്കപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുടെ ബാലറ്റുകള്‍ സീല്‍ ചെയ്ത പെട്ടികളിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

കത്ത് പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍


Kindly recall my earlier letter requesting your good self to take the necessary steps to ensure a free and fair vote-from-home process ahead of the upcoming Loksabha elections.

It was requested in my prior letter to make sure that the votes  are placed in sealed ballot boxes rather than loose covers, and that Chief Election Agents of the candidates are notified in advance of the voting schedule.

However, it is quite shocking to note that despite repeated requests, votes are carried in loose covers in flagrant violation of pertinent directives in this regard. Multiple incidents have been reported across the states where the votes have been carried in loose covers. This would sabotage the election process and affect the results in tightly fought constituencies. Media reports are attached herewith.

Taking into consideration of these highly vulnerable circumstances,I request that you take stringent measures to ensure that the postal votes are put in sealed ballot boxes and not inloosecovers.